Pårørende

Netværksarbejdet med de pårørende er en vigtig del af OK-Centret Jelling Haves målsætning.

Det vægtes højt, at de pårørende er ordentligt informeret, føler sig godt behandlet og velkomne på centret.

Som udgangspunkt inviteres pårørende til arrangementer et par gange om året. Afdelingerne planlægger selv, hvilke former for arrangementer, de vil afholde.

Arrangementerne kan f. eks. være en sommerfest, julefrokost eller en tema-/mødeaften med film eller foredrag, hvor der samtidig informeres om afdelingens hverdag og centrets udvikling.

Indenfor de første 3 måneder efter indflytning, afholdes der et netværksmøde, hvor beboerens kontaktperson og afdelingsleder deltager. Med mindre andet er aftalt, afholdes der ikke samtale med pårørende uden beboerens deltagelse.

Efter det første netværksmøde aftales ud fra ønsker og behov, hvordan det fremtidlige samarbejde skal være.

Personalet har altid tavshedspligt i forhold til beboeren og må ikke give oplysninger videre til pårørende uden beboernes samtykke.

Pårørende er altid velkomne til at henvende sig for at få en generel orientering om centret.

Jelling Have er altid åbent for besøg af pårørende ifølge aftale med beboeren og med hensyntagen til beboerens behandlingsplan.

Udover ovenstående holder Jelling Have fælles netværksmøde mindst én gang årligt på tværs af hele Jelling Have og Enghaven, hvor alle pårørende inviteres.