STU

STU står for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

STU i HARRESØ

MÅLGRUPPEN er unge mellem 18 og 25 år med psykiatriske og sociale problemstillinger, som skal tage et skridt nærmere en normaliseret tilværelse via en særligt tilrettelagt uddannelse.

Mange af disse unge har et negativt billede af sig selv og deres muligheder, de har haft flere nederlag end sejre i uddannelsessystemet, de har sociale udfordringer og kan derfor være prægede af håbløshed og negative forventninger om, at fremtiden kan se anderledes ud.

- Projektet skal styrke de unges håb om, at de kan bidrage til samfundet og være en aktiv del af det.
- Projektet skal styrke de unges tro på, at også de har noget at tilbyde til trods for deres psykiske lidelse.
- Projektet skal styrke de unges mod på at komme videre i deres liv på trods af de udfordringer, deres psykiatriske diagnose indebærer.
- Projektet skal endvidere vise de unge, at de ikke er alene med deres udfordringer, at der er andre, der har de samme eller lignende vanskeligheder og ikke mindst, at andre faktisk er kommet videre i deres liv.


I og med at de unge bor sammen på et kollegie i forbindelse med uddannelsesstedet, vil der kunne opstå en dynamik af "ældre" og nytilkomne, hvor de "ældre" kan være rollemodel for de nytilkomne, som man også det kender fra andre uddannelsesinstitutioner.

VISIONER

 • Skabe en kombination af arbejdsplads og uddannelsessted for sårbare unge - med:
  - Beskyttet arbejde, der tager hensyn til den enkeltes formåen og interesser.
  F.eks.: køkken- og kokkearbejde, kundekontakt (modtage gæster og vise dem tilrette), rengøring af lejligheder, krostue m.m., vedligeholde bygninger, holde udenomsarealer m.m.
 • Boglig undervisning (dansk, matematik/økonomi, samfundsfag mv.).
 • Praktikophold i andre virksomheder og institutioner.
 • Etablere en mentorordning med
  - Ældre frivillige fra lokalområdet, der kan støtte den enkelte med baggrund i et langt livs erfaringer og personligt engagement.
  - Studerende fra det nærliggende UCL Pædagog- og Læreruddannelser, der kan støtte den enkelte med baggrund i visioner, ny viden og fagligt engagement.
 • Tilbyde "Familiesammenføring": de unge, der bor på Kollegiet, skal have mulighed for at kunne få deres familie på besøg for at vise dem det sted, hvor de har fået muligheden for at vokse, lære, udvikle sig
 • Etablere fysiske rammer der giver mulighed for fællesskab og adspredelse og for fysisk udfoldelse:
  - Minigolf-bane
  - Mountainbike-cykler
  - Boldbane med mål
  - Golfudstyr
 • Skabe et sundt, konstruktivt ungemiljø der er attraktivt for unge bl.a. ved, at der er andre unge. Alle har brug for at være en del af et fællesskab og for den anerkendelse og de forpligtigelser, der følger med dette.
 • Finde ressourcer, der ligger udenfor sygdommen og udenfor identiteten som at være syg eller anderledes.
 • Skabe en helhedsorienteret og længerevarende støtte.
 • Skabe en udvikling sammen med den unge - fra marginalisering til normalisering:
  - Se præsentabel ud (hygiejne, tøjvalg, frisure, m.m.).
  - Kunne tage imod gæster/kunder.
  - Være en del af et arbejdsfællesskab.
  - Ændre syn på sig selv: fra at være anderledes/speciel til at være normal
Afdelingsleder
Steen Tang Andersen
tlf. 2681 1548