Historie

Jelling Haves hovedbygning blev oprindeligt bygget på privat initiativ i 1924 som et hjem for enligtstillede mænd. Senere blev det anvendt til kommunalt plejehjem indtil 1974.

I 1976 overtog OK-Fonden hovedbygningen på Bethaniavej 5. Man renoverede bygningerne og indrettede et psykiatrisk plejehjem. Det blev etableret som en selvejende institution.
Under navnet OK-Hjemmet Jelling Have drev OK-Fonden et hjem for sindslidende. Der blev lavet en driftsoverenskomst med daværende Jelling kommune. I første omgang som et traditionelt plejehjem, men senere som et lidt anderledes sted, hvor daværende forstander Johannes Møller, nedlagde "terapien" og den traditionelle opfattelse af "plejen".
Man indførte miljøterapi og beboerne fik mulighed for at deltage i hjemmets drift og fik derigennem en meningsfyldt hverdag.

I 1986 var det forstander Knud Leif Nielsen, der videreførte stedet.
Beboerne boede der ofte i mange år og Jelling Have var deres hjem.
Man opdelte hverdagen i en arbejdsdel og i en fritidsdel.
I arbejdsdelen var alle beskæftiget i køkken, vaskeri, rengøring eller på udegruppen. Arbejdsopgaverne var til gavn for fællesskabet og den enkelte beboer havde noget at stå op til - man blev inspireret af "Fountain House modellen" fra USA.
I fritidsdelen havde man fri og der var individuelle fritidstilbud.
Herudover var der en lang række traditioner og fællesarrangementer, som blev vægtet højt.

I 1992 købte Jelling Have et parcelhus, som blev kaldt Kjærs Hus, og indrettede det til 3 beboere med henblik på udflytning.

I 1994 købte Jelling Have en landbrugsejendom - Jellinggård. Stedet blev indrettet på baggrund af nogle beboerønsker om et bofællesskab bygget op omkring et mindre landbrug og fungerede som sådan i 10 år.

I 1997 var det forstander Bjarne Madsen, der videreførte stedet under navnet OK Hjemmet Jelling Have & Jellinggård.
Beboerne boede her oftest ikke i så lange perioder af deres liv og der blev stillet større krav til "papirarbejdet". Der blev øget krav om dokumentation og udarbejdelse af handleplaner for opholdet med henblik på senere udflytning.
Der blev stillet større krav til personalets faglighed, i såvel bo-delen som i service-delen. IT blev indført og der blev arbejdet målrettet med arbejdsmiljøet.

I 2000 blev Jelling Have gennemgribende renoveret og ombygget. Der blev bygget 10 nye 2-rumsboliger med eget køkken. Og alle værelser fik eget bad/toilet. Fællesarealer blev renoveret og der blev bygget nyt fælleshus.

I 2004 blev der lavet driftsoverenskomst med Vejle Amt.
Personalet blev efteruddannet i nye arbejdsmetoder, der sammen med stedets lidt anderledes tankegang, fastholdt Jelling Have & Jellinggård som et spændende sted at bo og arbejde.

I 2007 lavede OK-Fonden driftskontrakt med Vejle kommune.
Jelling Have & Jellinggård var med til at udvikle den nye storkommunes psykiatri og blev til et moderne center for socialpsykiatri.
Efterspørgsel af bo-tilbud som på Jellinggård var faldende og blev ændret til et dagtilbud for kontanthjælpsmodtagere med en sindslidelse. Landbruget blev nedlagt og en gårdbutik med salg af produkter i pileflet, uld og granit blev etableret. Og for puljemidler blev der banet en vej for Fontænehuset Jelling - et Fountain House.

Det førte til, at OK-Hjemmet Jelling Have & Jellinggård i 2008 skiftede navn til Bostedet Jelling Have og Fontænehuset Jelling.

I 2009 blev Bostedet Jelling Have til et privat bo-tilbud efter SEL §§ 107 og 108. Den selvejende institution blev nedlagt og virksomhedsoverdraget direkte til OK-Fonden.

I 2010 påbegyndtes arbejdet med en ny tilbygning, som ventes at stå færdig i forsommeren 2011.
I 2010 flyttede Fontænehuset Jelling til Grønnegade i Vejle og kom til at hedde Fontænehuset Vejle. Huset lukkede den 27. juni 2014 og eksisterer ikke længere.

I 2011 blev Jelling Have igen en selvejende institution.

I maj 2011 stoppede Bjarne Madsen som centerleder efter 14 år på posten.
Lone Lundsgaard blev centerleder, Lisbeth Lomholt souschef og daglig leder.

I juli 2018 udnævnes Lone Lundsgaard til psykiatridirektør i OK-Fonden og Lisbeth Lomholt udnævnes som chef for Jelling Have.