Arbejdsområder

OK-Centret Jelling Have er normeret til i alt 41 socialpsykiatriske § 107 og § 108 pladser fordelt med:

  • 22 to-værelses lejligheder på Jelling Have
  • 10 et-værelses lejligheder på Jelling Have
  • 2 to-værelses lejligheder i et selvstændigt hus, som støder op til Jelling Haves grund
  • 1 to-værelses hus, som støder op til Jelling Haves grund
  • 6 to-værelses lejligheder på Jellinggård - knap 1 km fra Jelling Have

Heri har vi erfaring med støttecenterpladser (§ 85 ydelse), som fleksible døgnpladser til hjemmeboende sindslidende.

Herudover samarbejder vi med OK-Centret Enghaven om: