Tilsynsrapport

Om socialtilsyn

Det seneste tilsyn på Jelling Have, Jellinggård og vores nye afdeling Kollegiet i Harresø var i august 2017, hvor Socialtilsyn Syd foretog et anmeldt socialt tilsyn.

Du kan finde rapporten i linkboksen til højre på siden her.

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Loven er gældende pr. 1. januar 2014.

Tilsynsreformen beskrives som én af de største reformer i nyere socialpolitik og indeholder markante ændringer af den hidtidige tilsynspraksis på det sociale område.

Lovens overordnede formål er først og fremmest at understøtte et kvalitetsløft i såvel offentlige som private tilbud, der, efter lov om social service, leverer indsatser til udsatte og handicappede borgere. I den politiske aftale er fem hovedtemaer i tilsynsreformen fremhævet:

  • Et mere professionelt og uafhængigt tilsyn
  • Fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden
  • Borgerne i centrum
  • Alle sociale døgntilbud, plejefamilier og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes
  • Bedre styr på økonomien.