Resultatkrav

Jelling Have er et socialpsykiatrisk behandlingstilbud, der omfatter botilbud efter §§ 107 og 108 samt støtte i eget hjem efter § 85. Bostøtten til borgere i eget hjem ydes fra Boenhed 1.

Jelling Have arbejder ud den systemiske tankegang. Miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer. Vi er desuden inspirerede af Fountain House modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental. Der lægges vægt på

  • at man kan noget
  • at man er noget
  • at der er brug for en
  • at det nytter noget

Jelling Have præsenterer her de overordnede Resultatkrav, som al behandling og kontakt tager afsæt i. I resultatkravene er Jelling Haves mål og metoder omsat i konkrete målbare indikatorer for, hvad vi opfatter som gode resultater. Resultatkravene skal bruges til at sikre den røde tråd og sammenhængen mellem den enkeltes individuelle mål og plan for opholdet, samt ikke mindst bruges til at måle resultaterne af indsatser.

Tro mod Jelling Haves principper er disse skabt med inddragelse af medarbejdere, brugere af centeret, samt repræsentanter for betalingskommunerne.

Efterfølgende beskrives, hvordan processen med at finde frem til de udvalgte indikatorer har været, tankegangen bag metoden, og endelig præsenteres de enkelte resultatkrav.