Døgntakst

Døgntaksten udgør i 2018 max kr. 2.172,97. Beløbet er afhængig af boligstørrelse.

Se oversigt over priser for de forskellige lejligheder her.

*Takster for kommunale tilbud er fratrukket udgifter til moms, mens dette ikke gælder takster for private tilbud. Momslovens § 13 fritager bl.a. botilbud og opholdssteder for moms. Det betyder, at leverandører af momsfri ydelser ikke kan fratrække den indgående moms, som vedrører den momsfri ydelse. Disse momsudgifter indregnes i taksterne for den ydelse, kommunerne køber af private.

Dette bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6%) end taksterne for kommunale tilbud.  Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Hermed opnås der konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud.

Dette bevirker, at taksterne for private tilbud gennemsnitligt er en smule højere (ca. 6%) end taksterne for kommunale tilbud.  Denne forskel udlignes imidlertid via momsudligningsordningen, som skaber mulighed for refusion for kommunen af indirekte betalt moms. Hermed opnås der konkurrencemæssig ligestilling mellem kommunale og private tilbud.