Kommune

Et socialpsykiatrisk tilbud ved OK-Centret Jelling Have vil indebære:

  • At der arbejdes målrettet mod, at brugeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud
  • At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan
  • At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med brugeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud - kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet
  • At der sker en systematisk ressource- og problemafdækning med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte
  • At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov

Visitation
Visitation til OK-Centret Jelling Have ligger hos den enkelte kommune.

Den kommunale sagsbehandler udfylder og sender funktionsudredning og bestilling til chef Lisbeth Lomholt.

Døgntakst
Døgntaksten udgør i 2018 max kr. 2.172,97. Beløbet er afhængig af boligstørrelse.

 

Vi går i flok
ikke i takt...