Behandlingsmetoder

På Jelling Have bruges en række metoder og strategier i behandlingen af centrets meget forskellige beboere.

Som udgangspunkt danner den systemiske tankegang centrets værdigrundlag i behandlingen. Miljøterapien er den overordnede behandlingsramme, hvorudfra al anden behandling udspringer.

Derfor har alle centrets medarbejdere som minimum en grundlæggende basisuddannelse i systemisk tankegang og metoder.

Vi er desuden inspirerede af Fountain House-modellens tanker: At arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker og at retten hertil er fundamental.
  • at man kan noget
  • at man er noget
  • at der er brug for en
  • at det nytter noget

For at opnå de bedste resultater sammensættes behandlingen meget individuelt i forhold til de forskellige strategier og metoder, som er til rådighed.

Til udvikling af metoderne bruges eksterne og interne undervisere og behandlere.

Medarbejdere opkvalificeres løbende i de forskellige metoder.

Personalet på Jelling Have er desuden specielt uddannet til at behandle og håndtere beboere med misbrug og misbrugsproblemer. Misbrug er ikke accepteret på centret - men der ydes altid rådgivning, støtte og vejledning til at komme ud af et misbrug.