Beboerråd

Jelling Have har et vefungerende beboerråd, som mødes ca. hver 2. måned.

Beboerrådet er så vidt muligt sammensat af repræsentanter og suppleanter fra hver afdeling.

Her er der mulighed for at tage problemstillinger og ønsker op og, sammen med ledelsen, drøfte mulige løsninger.