Behandling og metoder

På Jellinggård arbejdes der efter OK-Fondens og Jelling Haves værdigrundlag og ud fra målsætningen om, at Jellinggård ikke kun er et botilbud, men også et behandlingssted. Det forventes, at beboerne arbejder aktivt med og er medbestemmende omkring behandlingen.

Hele behandlingen tager sigte mod at gøre den unge i stand til at kunne flytte ud og leve et godt og mere selvstændigt liv.

Vi mener, at alle skal føle sig værdsatte og værdifulde, og medarbejderne har særlig viden om og fokus på opbygning af den gode relation. Hver beboer har to eller tre kontaktpersoner, som støtter og vejleder i de daglige og ugentlige gøremål.

Der arbejdes miljøterapeutisk ud fra en recoveryorienteret tilgang samt med systemisk og kognitiv teori og metode. Anerkendelse anses som en værdifuld og udviklende faktor, der vægtes højt i det daglige, tætte samvær.

Der er tilknyttet psykolog og psykiater, og Jelling Have har egne misbrugsterapeuter, således misbrug - eller tilbagefald i misbrug - forebygges. Der tilbydes dagligt NADA (øreakupunktur) eksempelvis mod angst og stress eller som støtte ved rygestop.

Samarbejde, indflydelse på eget liv, fortællinger om håb og drømme samt fokus på ressourcer er en væsentlig del af behandlingen på Jellinggård, og hver beboer har mindst én ugentlig samtale med sin kontaktperson.

Jellinggårds have

Et udsnit af haven på Jellinggård med kig til trampolinen.