Afdelinger

På Jelling Have har vi 4 forskellige afdelinger, der alle varetager forskellige opgaver og målgrupper:
  • Boenhed 1 er en trænings- og rehabiliteringsenhed, som henvender sig til voksne over 18 år med almindelig psykiatrisk baggrund.
  • Boenhed 2 er et botilbud til sindslidende med et særligt behov for hjælp og støtte i hverdagen. Alderen svinger pt. fra 25 - 76 år.
  • Jellinggård er et mindre bo- og behandlingstilbud for unge i alderen 18-35, der har forskellge psykiske eller psykiatriske problemstillinger - uden misbrug af stoffer eller alkohol.
  • Kollegiet er et mindre bo- og behandlingssted for unge i alderen 18-35, der har forskellige psykiske eller psykiatriske problemstillinger uden misbrug af stoffer eller alkohol.